ROCK WORKS s.r.o. (Slovenská žula s.r.o.)
ROCK WORKS s.r.o. (Slovenská žula s.r.o.)
ROCK WORKS s.r.o. (Slovenská žula s.r.o.)
ROCK WORKS s.r.o. (Slovenská žula s.r.o.)

V Čiernom Balogu dobýváme žulu od roku 2017.

Ložisko Čierny Balog tvoří šedý, rovnoměrně zrnitý, středně až hrubě zrnitý biotitický granodiorit, což je vyvřelá hornina známější pod názvem tatranská žula typ Sihla. Svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami. Její využití je rozmanité, od ušlechtilé kamenické výroby (těžba bloků) až po různé použití ve stavebnictví.

Společnost vyrábí celý sortiment frakcí, které jsou certifikované od zásypových materiálů, až po kamenivo vhodné do betonu a bitumenových směsí.

Webové stránky: www.rock-works.sk