Strahovský sběrač, Praha

Spadiště do zatáčky, tvarové kameny, klenby pochozího Strahovského sběrače

Staroměstská radnice, Praha

Spojná komora pod Staroměstskou radnicí

Jeremenkova, Praha

Spojná komora Jeremenkova

Vtokové kameny

Vtokový kámen se šikmým vtokem, vtokový kámen se svislým vtokem

Tvarové kanalizační kameny

Tvarové kanalizační kameny ze žuly, žulová klenba DN 1000