PREMIOT těžební, a.s.

PREMIOT těžební, a.s. (původně PREMIOT Mining & Resources a.s.) vznikla v roce 2020, kdy zakoupila břidlicové doly ve Lhotce a v Nových Oldřůvkách na severní Moravě. V roce 2021 přibyly do portfolia žulové lomy ve Vápenici u Vysokého Chlumce na Sedlčansku a v Čiernom Balogu na Slovensku. V roce 2022 se společnost přejmenovala na PREMIOT těžební, a.s. a zabývá se dobýváním hornin a jejich zpracováním.

Česká žula, a.s.

Na našem nejstarším kamenolomu v oblasti dnešního dobývacího prostoru Vápenice I probíhá těžba a kamenické zpracování žuly již od roku 1908. V roce 1930 zde byla otevřena druhá těžební jáma a začaly se objevovat první zmínky o kamenických živnostech z této oblasti. Na začátku 70. let 20. století byl stanoven nový dobývací prostor a byla zahájena těžba žuly v kamenolomu Vápenice I.

V roce 1992 byla založena společnost Česká žula spol. s r.o. Od roku 1993 byla rozšířena hrubá kamenická výroba o výrobu dlažebních kostek a mozaiky. Zavedly se nové technologické postupy v těžbě bloků a byl podstatně rozšířen dobývací prostor.

V roce 2021 se Česká žula spol. s r.o. stala členem investiční skupiny Premiot Group, a.s. a v roce 2022 přešla pod vedení PREMIOT těžební, a.s.

Moravské břidlicové doly, a.s.

Naše břidlicové doly se nacházejí v lokalitách Lhotka u Vítkova a Nové Oldřůvky.

Důl Lhotka

Ve Lhotce se těžilo již od devatenáctého století, ale samotná jáma dolu byla vyhloubena v roce 1941. Těžilo se zde až do roku 2009, kdy se právo těžby a vlastnictví pozemku ocitlo v rukou dvou různých lidí, což postupně vedlo ke konci těžby. V roce 2020 důl odkoupila investiční skupina Premiot Group, a.s. a v roce 2022 přešel pod PREMIOT těžební, a.s. V současné době v něm probíhá modernizace.

Těžba břidlice severně od Lhotky byla zahájena koncem 19. století. V oblasti Nové Těchanovice – Lhotka na pravém břehu řeky Moravice existovaly tři důlní komplexy. Postupně byly propojeny. Jedná se o jedinou lokalitu v ČR, kde byla zachována těžba břidlice až do 21. století.

Začátkem 20. století byly vyraženy dvě překopní otvírky. První horizont vznikl v úrovni asi 8 m nad hladinou řeky a dnes je známý jako Pollakova štola. Druhý horizont byl ražen o padesát metrů výše překopní štolou „Lhotka“ a původní těžba postupovala opačným směrem. V roce 1941 pak byla vyražena jáma Lhotka, propojující lhotecký důl na povrch. Podobně ustala postupně i těžba v několika menších břidlicových dolech, patřících Franzi Gebauerovi.

Ke zlepšení kvality pracovního prostředí na dole Nové Těchanovice došlo teprve v sedmdesátém roce, vybudováním větracího komínu, propojujícího obě patra společně se šachtou Lhotka, ústícímu na povrch. Těžba v dole Nové Těchanovice, staré Pollakově štole, skončila v roce 1971. Od tohoto roku se přestěhovala do zcela nového dolu „Lhotka“. Tento důl budovaný moderními metodami slouží dodnes. Těchanovicko-lhotecká lokalita nabízela již od počátku velmi výhodné podmínky k těžbě. Jedná se o jednu z kulmských lokalit, kde se přírodní břidlice i dnes nepřetržitě dobývají hlubinným způsobem.

Důl Nové Oldřůvky

Ložisko a břidlicový důl Nové Oldřůvky se nachází západním směrem od města Vítkov. Ložisko je těženo hlubinným způsobem ze štolového horizontu.

Historické údaje o počátku těžby a zpracování štípatelných břidlic na ložisku nejsou známy. Počátky dolování lze však datovat přibližně do poloviny 19. století, kam spadají počátky těžby břidlic v celé oblasti moravskoslezského kulmu. Těžba břidlice na této lokalitě probíhala s přestávkami do roku 1945.

Po druhé světové válce byla s odsunem původního německého obyvatelstva těžba na ložisku přerušena a k jejímu obnovení došlo až v letech 1990 – 1992. V uvedených letech byly provedeny zmáhací práce překopu a nově bylo vyraženo 82 m štol. Úvodní profil komory je 2×2,5m, místy jsou zvýšené stropy až na 4 m.

V prosinci roku 2020 zakoupila důl společnost Premiot Group, a.s. a od ledna 2022 je břidlicový důl Nové Oldřůvky společně s břidlicovým dolem Lhotka součástí skupiny Moravské břidlicové doly, a.s.

Od jara 2021 probíhají na obou lokalitách práce spojené se znovuotevřením těchto dolů a plánovaným zahájením těžby a zpracování štípatelných břidlic v průběhu roku 2022. Geologickým průzkumem na lokalitě Nové Oldřůvky byly potvrzeny zásoby 510 000 m³ suroviny. Svou kvalitou je štípatelná břidlice z ložiska Nové Oldřůvky vhodná i pro výrobu tradiční střešní krytiny.


ROCK WORKS s.r.o. (Slovenská žula, s.r.o.)

S průzkumnou otvírkou a určením ložiska Čierny Balog I. se začalo v roce 1976. V té době bylo na Slovensku vytipováno více lokalit pro těžbu vysoce kvalitní žuly, protože se do té doby na Slovensku prakticky netěžila. Těžební prostor v Čiernom Balogu prošel, jako jediný, nejnáročnějšími výběrovými kritérii a byl následně vyčleněný jako vyhrazené ložisko grandioritu a současně jako chráněné území. V současné době drží ložisko Čierny Balog I., jako jediné na Slovensku, povolení k těžbě grandioritu, který je vhodný i pro dekorativní účely.

Celková plocha těžebního prostoru je 11,5 ha. V současnosti se těží přibližně na 10 % tohoto území. Ložisko v sobě skrývá mohutný potenciál do budoucna a má ojedinělé postavení na celoevropském trhu s kamenivem a kamenickými výrobky.

V průběhu let 1976 až 2017 se pokoušelo více podniků a společností o otevření ložiska. Avšak vysoká náročnost otevírkových prací, tvrdost a vysoká kvalita materiálu způsobila, že k němu nedošlo. Dalšími problémy byly i nevyjasněné majetkoprávní vztahy.

Slovenskou, resp. tatranskou žulu těžíme v ložisku Čierny Balog v banskobystrickém kraji od roku 2017. Stejně jako Česká žula se v roce 2021 stala členem investiční skupiny Premiot Group, a.s. a v roce 2022 přešla pod PREMIOT těžební, a.s.